Sứ mệnh

Với khách hàng: là đối tác tin cậy về chất lượng hàng hóa và dịch vụ.
Với nhân viên: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tự giác, học hỏi, tinh thần teamwork, cùng nhau xây dựng tập thể vững mạnh, nâng cao thu nhập và cơ hội phát triển cho các nhân viên.
Với xã hội: Cung cấp sản phẩm chất lượng vào thị trường Việt Nam, cùng cộng đồng doanh nghiệp góp một phần vào xây dựng và phát triển chung.