GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Superwell Technology Việt Nam (sau đây gọi là Công ty Superwell) là Công ty con 100% vốn của Công ty TNHH Clwell Industrial Thâm Quyến –là Công ty có sức mạnh tài chính hùng hậu, có thể đảm bảo nhu cầu tài trợ các dự án dài hạn và hoạt động dài hạn của công ty
Công ty Superwell đặt mục tiêu xây dựng cầu nối giữa các sản phẩm y tế Trung Quốc và thị trường Việt Nam, cung cấp các giải pháp “một cửa” của y tế cơ sở cho thị trường Việt Nam. Hiện tại, công ty đã làm đại lý cho nhiều loại sản phẩm y tế, ví dụ như sản phẩm miễn dịch huỳnh quang của Getein Biotech Inc, máy phân tích bạch cầu POCT CreateCare, máy rửa đĩa máy đọc Elisa HEALES,v.v. Dòng sản phẩm sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong tương lai.
Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội, có văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng, đã thành lập các điểm kinh doanh tại nhiều vùng miền trên cả nước, hiện có 20 nhân viên, trong đó có 3 nhân viên kỹ thuật. Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chất lượng cao với lợi thế về giá và đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng về công nghệ, chất lượng, giao dịch, và giá thành., v.v.